Интелигентна система за подобряване на градската среда в община Враца.
Заобикаляща среда
Време
Информация за града
Точки на интерес
Места за паркиране
Паркинг
Автобуси