За

Интелигентна система за подобряване на градската среда изпълнена по обществена поръчка на община Враца с предмет: “Услуги, свързани с доставка и внедряване на интелигентна система за подобряване на градската среда.